Otthonválasztó.hu - Általános szerződési feltételek

Az Otthonválasztó.hu ingatlanhirdetési weboldal
(üzemelteti: Civissoft Kft.
Cím: Debrecen, Tégláskert utca 50.
Adószám: 23134243-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-020451
továbbiakban: Szolgáltató) hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi Felhasználója részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.otthonválasztó.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: Hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A Felhasználó egyértelműen tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.
A weboldal felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet: a weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges.
A weboldal használata (hirdetések megjelenítése miatt) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: magánszemélyként történő regisztráció esetén:: családnév, keresztnév, felhasználónév, email cím, a nyilvánosan látható név, telefonszám. Ha cégként hirdet a weboldalon, akkor ezeken felül szükséges a cégnév, adószám, cím megadása is.

Szolgáltató megjelenési helyet biztosít Felhasználó részére hirdetései folyamatos megjelentetésére a Szolgáltató által üzemeltetett www.otthonvalaszto.hu internetes címen elérhető adatbázisban illetve keresőrendszerben. Szolgáltató Felhasználó hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére is. A felhasználó részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik akár link útján is. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni. Felhasználónak minősül az oldalon az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület, stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre legalább 90%-os többségében, azonos, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan.

Szolgáltató által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, ingatlan hirdetéseit Felhasználó helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Szolgáltató adatbázis importálási lehetőséget biztosít a Felhasználónak.

Ingyenes ingatlanhirdetés és regisztráció

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. Magánszemély Felhasználó regisztrációt követően számtalan ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a weboldalon képpel és szöveggel. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató azonnal biztosítja hirdetésfeladás lehetőségét. A regisztráló felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban köttetett szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a profilom menüpontban férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díj megfizetése után érhetőek el. Minden magánszemély és cég által feladott ingatlanhirdetés ingyenesen jeleníthető meg a keresőrendszerben, képekkel és akár videóval is. Semmilyen költség nem kerül felszámításra a hirdetések megjelenítése után sem. Cégeknek és magánszemélyeknek is ingyenes a hirdetés feladási szolgáltatás. Az ingatlanhirdetések kiemelése és a weboldal nyitóoldalán történő elhelyezése nem ingyenes szolgáltatás, azokat külön díj ellenében lehet igénybe venni. Kiemelt hirdetésenként 5000.- Forint kerül felszámításra. A kiemeléseket a hirdetésfeladás menüpontban tudja a hirdető aktiválni. A kiemelések díját bakkártyás fizetéssel tudják kiegyenlíteni a hirdetők a Barion Szolgáltatón keresztül, valamint a Pay Pal rendszerén keresztül is tudnak kiemelt hirdetést kifizetni. A weboldal nyitóoldalán elhelyezett ingatlanhirdetések és egyéb a Szolgáltató által engedélyezett hirdetések, díj megfizetése után kerülnek csak megjelenítésre. A nyitóoldalon található hirdetések megjelenítésről a szolgáltatóval egyenként kell külön megállapodást kötni. Ezen hirdetési felületek díjairól a szolgáltató külön ad tájékoztatást.

Minden egyes ingatlanhirdetést a szolgáltató egyenként ellenőriz, és ha minden egyes üzleti alapelvnek megfelel, akkor engedélyezi csak megjelenni a weboldalon.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint:

 köz-erkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a weboldal szellemiségével, profiljával
 tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti
 harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;
 üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;
 tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti
 a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;
 harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti
 olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust tartalmaznak
 tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.
Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek
 nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre
 egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre
 IP címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak
 öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra
 más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló bejegyzéseket, képeket tartalmaznak

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a) Felhasználó nem ingatlanhirdetést helyez el.
b) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.
c) Felhasználó az ingatlanról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
d) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
e) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
f) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a szolgáltató szellemi tulajdona. A szolgáltató minden jogot fenntart a tartalom másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

Az Általános Szerződési Feltételek elengedhetetlen részét képezi a weboldal Adatvédelmi Nyilatkozata.

Compare listings

Compare